Boterbloem

17. Boterbloem remedie

Boterbloem zegt: Ik ben baas.

De boterbloem als plant wordt niet snel door dieren gegeten, omdat het eten ervan een brandende sensatie geeft. Zo kan de boterbloem een netwerk van boterbloemen creëren en zie je vaak veel boterbloemen bij elkaar staan. Als de boterbloem uitgebloeid is laat ze haar bloemblaadjes los, waardoor je geen verdorde bloemen aan de stengel ziet. Zo ziet de boterbloem er altijd stralend uit en heeft ze veel te geven.

Als je je met de boterbloem verbindt, zal je je ook verbinden met vuur. Het vuur in jou. Boterbloem heeft energetisch een brandend hart met oranje, rode en gele vlammen. Boterbloem transformeert oude pijn onder in de buik tot zonnestralen die zo krachtig zijn dat ze zelfs door de dichtste materie heen stralen. 

Boterbloem laat je weer baas voelen over je gehele zelf.
Baas over je eigen leven. Baas over je eigen gedachten. Baas over je eigen lichaam. Baas over je eigen wil. Baas over je eigen krachten. Baas over wat je doet. Baas over waar je bent. Baas over met wie je omgaat. Anderen kunnen alleen advies geven en niet bepalen wat jij kiest en doet. Iedereen beslist zelf.

Zodra je je weer eigen baas voelt, zal je je vrij voelen in jezelf en daardoor kan je de ander ook vrij laten. Iedereen weet zelf het beste wat goed voor hem/haarzelf is. Als je je vrij voelt van binnen, komt er rust en door de rust, komt er stilte. In de stilte vind je vrede in jezelf. In de stilte vind je alleen maar schoonheid. In de stilte is alles goed. Even niets. Neem tijd voor stilte. In de stilte vind je jezelf. Luister naar de stilte. In de stilte hoor je jezelf. Luister naar jezelf.

Boterbloem werkt samen met aarstengel Michaël met zijn zwaard. Je hoeft niet bang te zijn om iets te verliezen. In wezen zal niks sterven. We veranderen alleen van vorm. Deze gedachte geeft rust.

Verbindt je met de zon. Als de zon schijnt, laat de zon dan eens schijnen in jouw handpalmen. Laat haar energie je opladen. Ook als er wolken voor de zon zijn, kan je de zon stralend boven je hoofd voorstellen.

Affirmatie: Ik luister naar mezelf